Wil wat kwijt

Heeft u iets dat u wilt bespreken?

We werken allemaal als een team, waarbij u als het belangrijkste lid wordt beschouwd. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat alles naar tevredenheid verloopt. Mocht er een situatie zijn waarin u het niet eens bent met iets, proberen we in eerste instantie tot een gezamenlijke oplossing te komen. U kunt dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons contactformulier op de website. Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat we binnen 3 werkdagen contact met u kunnen opnemen.

Indien we er niet in slagen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging KNMT. Deze regeling is tot stand gekomen op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van KNMT. Als zorgverlener zullen we volledige medewerking verlenen gedurende deze procedure, waarbij geen kosten aan verbonden zijn.